28/06: Tiến hành sắp xếp lại Ngự Các

27-06-2013

Q
uý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Trong quá trình bôn tẩu giang hồ, có thể nói, Ngự Các chính là nơi mà quý nhân sĩ thường xuyên lui đến để trang bị cho mình những vật phẩm hữu ích. Sắp tới, để việc mua bán trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, kể từ sau bảo trì ngày 28/06/2013, Ngự Các sẽ được sắp xếp lại một số thành phần như sau:

  • Xóa tất cả vật phẩm trong Kỳ Trân Các.
  • Di chuyển Thái Hoa vào Kỳ Trân Các.
  • Di chuyển tất cả vật phẩm của Sự Kiện Tháng vào Thái Hoa Phường.
  • Sắp xếp lại vị trí của một số vật phẩm trong Kỳ Trân Các và Thái Hoa Phường.
  • Với những ngoại trang đã dừng bán, nhân sĩ vẫn có thể mua tại Tủ Áo Thiên Biến.
  • Xóa vật phẩm trong danh sách bên dưới khỏi Thái Hoa Phường (cũ).
Tên vật phẩm
Tủ Áo
Tủ Nhỏ
Bát Bát Ngoại Trang Bao
Văn Cẩm Hạp
Tiêu Dao Hộp
Trường Không Bao
Hộp Tân Nguyên Ngoại Trang
Hộp Triều Hoa Ngoại Trang

Với những thay đổi và cập nhật như trên, hy vọng có thể giúp cho quý nhân sĩ thuận tiện hơn trong quá trình mua bán tại Ngự Các.

Nay kính báo,