28/07: Mở Thái Nhất Tháp - Khảm Đá Quý - Trượng Kiếm Thiên Nhai

26-07-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Kể từ sau bảo trì ngày 28/07/2014, một số tính năng mới của phiên bản Hào Kiệt Lôi Tranh sẽ tiếp tục được khai mở. Đồng thời, lỗi tăng giới hạn điểm tiềm năng khi Đả Thông Kinh Mạch cũng được khắc phục triệt để từ sau ngày này. Cụ thể:

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 28/07/2014.
  • Nội dung:
  • Lưu ý: Hiện tại lỗi phòng thủ nội/ngoại công đối phương giảm (%) và giảm nội/ngoại phòng đối phương (%) khi tác động vào nhân vật khác không có tác dụng đã được ghi nhận và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất, dự kiến vào ngày 08/08/2014.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thân chúc quý nhân sĩ cuối tuần vui vẻ cùng phiên bản Hào Kiệt Lôi Tranh - Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,