30/03: Chính thức tạm ngưng chuyển server

30-03-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Theo lịch trình mà Bổn Trang đã đăng tải ở các bản tin trước thì hôm nay - ngày 30/03/2012, việc đăng ký chuyển server VLTK II chính thức tạm ngưng để đảm bảo cho việc chuẩn bị giải đấu Bang Hội Tinh Anh 7.

Võ Lâm II

Từ ngày 20/04, đống đạo có thể đang ký chuyển server

Và cũng theo lịch trình thì 20/04/2012, hoạt động Chuyển Server sẽ chính thức mở trở lại (đồng đạo có thể bắt đầu đăng ký trở lại từ ngày 20/04).

Quý nhân sĩ vui lòng lưu ý để hành trình bôn tẩu được thuận lợi.