30/06: Đóng tính năng Sinh Tử Vô Ngã 2

20-06-2014

Tính năng Sinh Tử Vô Ngã 2 đã mang đến giang hồ vô số phần thưởng hấp dẫn như: Ngự Long Tướng Quântrang bị Diệu Dương,... hàng tỷ điểm kinh nghiệm, hàng chục ngàn điểm Công trạng, Chân khí,... và đặc biệt là hoàn thành giai đoạn 1 Phục Sinh Bạn Đồng Hành.

Tuy nhiên, chỉ còn 10 ngày nữa - 30/06/2014, dòng chọn nhận nhiệm vụ Sinh Tử Vô Ngã 2 sẽ đóng lại. Nhân sĩ hãy nhanh chóng tham gia trước khi cơ hội hiếm có này kết thúc.

  • Lưu ý: Trường hợp đã nhận nhiệm vụ Sinh Tử Vô Ngã 2 trước ngày 30/06 vẫn nhận thưởng bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Sinh Tử Vô Ngã 2 kết thúc vào ngày 30/06/2014

Ngoài ra, từ ngày 20 - 30/06/2014, nhân sĩ có thể sử dụng Thẻ Song Tử để nhận được nhiều phúc lợi khi tham gia vượt ải, đổi trang bị Kim Xà cấp 3 - 4, Lôi Hổ Tinh Phách,...

Cũng trong thời gian này, 20 - 26/06/2014, hoạt động Thần Thông Quảng Đại sẽ thử tài am hiểu của nhân sĩ về Võ Lâm Truyền Kỳ II. Tham gia hoạt động, nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được 300 Xu miễn phí.

Có thể nói, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn để chào mừng phiên bản mới. Dù vậy, nhân sĩ cũng đừng quên nhận nhiệm vụ Sinh Tử Vô Ngã 2 trước khi tính năng này đóng lại vào ngày 30/06/2014 nhé.

Nay kính báo,