31/05: Hoàn tất sửa lỗi Ngoại trang Chuyển Sinh

29-05-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Theo tin cấp báo mà Bổn Trang nhận được từ máy chủ Ngũ Độc Giáo về tình trạng một số đồng đạo nhận được Ngoại trang không đúng với hướng Chuyển Sinh của nhân vật, Bổn Trang đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra và dự kiến sẽ hoàn tất sửa chữa vào sau bảo trì ngày 31/05/2013.

Như vậy, sau thời gian trên, quý đồng đạo vui lòng đến đối thoại với NPC Bạch Tiên Sinh để nhận lại Ngoại trang Chuyển Sinh đúng hướng (chỉ áp dụng đối với máy chủ Ngũ Độc Giáo).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang kính báo để đồng đạo nắm rõ thông tin kịp thời. Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm từ quý đồng đạo về sự bất tiện này.