31/10: Khắc phục sự cố ngoại trang Phục Sinh 2

30-10-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Vì sự cố kỹ thuật nên ngoại trang Tứ Linh Phục Sinh 2 trở thành vật phẩm có thể giao dịch, Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng hào kiệt gần xa. Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra và có phương hướng khắc phục như sau:

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 31/10/2013.
  • Phương hướng khắc phục:
    • Tất cả ngoại trang Phục Sinh 2 sẽ bị xóa khỏi hệ thống.
    • Tất cả ngoại trang Phục Sinh 2 sẽ khóa (không thể giao dịch).
    • Những nhân vật đã tham gia Phục Sinh 2 có thể nhận lại ngoại trang tại NPC Bạch Tiên Sinh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Sự cố ngoại trang Phục Sinh 2 sẽ được khắc phục sau bảo trì ngày 31/10

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc nhân sĩ sớm hoàn thành bá nghiệp tại Võ Lâm Truyền Kỳ II.