Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật với những cập nhật nóng

29-12-2011

Ngoài Bắc Đẩu Truyền Công Thuật thì Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật là một tính năng cũng mang đến nhiều kinh nghiệm và sự thuận tiện hơn cho nhân sĩ võ lâm. Tiếp tục chuỗi nâng cấp các tính năng và hoạt động trong game, Bổn Trang thân gửi đến nhân sĩ võ lâm cập nhật mới nhất về Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật bắt đầu từ sau bảo trì ngày 31/12/2011.

 • Bổ sung thêm dòng chọn Luyện Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt (4 người) tại vật phẩm Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư.
  • Luyện Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn.
  • Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn.
  • Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn.
  • Luyện cả 3 loại.
 • Phần thưởng như sau:
Sử dụngKinh nghiệmTiêu hao
Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn80.00010 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
10 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn100.00010 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
10 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn140.00010 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
10 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
Cả 3 loại160.00010 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
10 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
10 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Lưu ý

 • Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt cũng có 4 tầng như Dưỡng Sinh Thuật bình thường (nhân vật có thể tham gia cả 4 tầng).
 • Trong tổ đội phải có ít nhất 4 thành viên mới có thể kích hoạt Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt.
 • Nhân vật sau khi kích hoạt xong Luyện Dưỡng Sinh Thuật (4 tầng) vẫn tiếp tục kích hoạt Luyện Dưỡng Sinh Thuật Đặc Biệt (4 tầng).
 • Nhân vật Dưỡng Sinh Thuật tất cả 8 lần.