Bao giờ Cải Lão Hoàn Đồng 5 ra mắt?

08-11-2011

Quý đồng đạo thân mến!

Hiện nay Cải Lão Hoàn Đồng (chuyển sinh) đang là tính năng mà đồng đạo võ lâm yêu thích và luôn mong muốn khám phá những chuỗi nhiệm vụ từ tính năng này. Đối với quý cao thủ đã hoàn thành Cải Lão Hoàn Đồng lần 4 đạt cấp độ 99 thì mong đợi và khát khát khao chuỗi nhiệm vụ của lần 5 là điều tất yếu. Câu hỏi luôn xuất hiện trong cộng đồng game thủ là: Bao giờ có Cải Lão Hoàn Đồng lần 5?

Trong thời gian qua, Bổn Trang đã hoàn thiện những cập nhật mới nhất cho nhiệm vụ Cải Lão Hoàn Đồng 5 và sẽ ra mắt trong thời gian rất gần để đáp ứng mong đợi của đồng đạo võ lâm.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chuỗi nhiệm vụ cho chuyển sinh 5 sẽ có nhiều bất ngờ và khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này, đồng đạo cũng sẽ nhận được những hỗ trợ hữu ích cho hành trình bôn tẩu.