Bảo trì 04 máy chủ vừa sáp nhập

30-08-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì 04 máy chủ vừa sáp nhập ngày 28/08, thông tin chi tiết như sau: Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 08h45 - 09h00 ngày 30/08/2013.
  • Các máy chủ bảo trì: Uy Long, Hỏa Long, Bá Long và Đại Ưng.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào 04 máy chủ này trong thời gian bảo trì.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bảo trì 04 máy chủ vừa sáp nhập ngày 28/08

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo có thể bôn tẩu giang hồ tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.

Nay kính báo,