Bảo trì diễn đàn VNG từ 21h00 ngày 29/07/2013

29-07-2013

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm mục đích nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ để nhân sĩ thuận tiện hơn trong quá trình trao đổi thông tin, thảo luận tại diễn đàn, Bổn Trang quyết định sẽ bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiếnTừ 21h00 ngày 29/07/2013 – 01h00 ngày 30/07/2013.
  • Nội dung: Bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG để nâng cấp hệ thống.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
21h00 ngày 29/07/2013: Bảo trì diễn đàn VNG

Trong thời gian bảo trì, thành viên tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn. Sau thời gian bảo trì, quý nhân sĩ có thể truy cập diễn đàn và tiếp tục trao đổi thảo luận cùng hảo hữu. Nếu hoàn thành trước thời gian trên Bổn Trang sẽ mở lại sớm hơn dự kiến.

Nay kính báo,