Bảo trì diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

19-09-2013

Q
uý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin, diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành bảo trì trong ngày 19/09/2013 để tiến hành xóa các tài khoản đã lâu không hoạt động. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì diễn đàn dự kiến: Từ 21h00 - 23h59 ngày 19/09/2013.
  • Ảnh hưởng: Không thể truy cập diễn đàn trong thời gian trên.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục truy cập và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi tại diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,