Bảo trì đột xuất hệ thống máy chủ

21-06-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Do gặp phải một số sự cố kỹ thuật phát sinh nên toàn bộ hệ thống máy chủ của Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ được tiến hành bảo trì đột xuất, cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 08h10 - 09h00 ngày 21/06/2013.
  • Ảnh hưởng: Đồng đạo không thể đăng nhập vào tất cả các máy chủ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Như vậy, sau thời gian kể trên, quý đồng đạo có thể tiếp tục con đường hành hiệp cùng hảo hữu võ lâm. Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi và rất mong quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.