Bảo trì đột xuất khắc phục lỗi Bảo Rương Tân Sửu

28-12-2020

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm cập nhật hệ thống, khắc phục một số sự cố phát sinh tại sự kiện Bảo Rương Tân Sửu, các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ được bảo trì đột xuất từ 09h45 - 10h00 ngày 13/01/2021. Kính mong quý nhân sĩ lưu ý để việc hành tẩu được thuận lợi:

 • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 09h45 - 10h00 ngày 13/01/2021.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung cập nhật:
  • Khắc phục lỗi đào Bảo Rương Tân Sửu nhận được Ngọc Bội Thanh Long Tướng.
  • Những Ngọc Bội Thanh Long Tướng bị lỗi nhận từ đào Bảo Rương Tân Sửu có thể đem tới NPC Anh/Chị chủ phòng máy để đổi lại 1 Ngọc Bội Ẩm Huyết ngẫu nhiên.
  • Các Ngọc Bội Thanh Long Tướng cần đổi phải để trong hành trang, Ngọc Bội Thanh Long Tướng nào không cần đổi, vui lòng mang trên người hoặc cất trong Thủ Khố.

  • Thời gian đổi Ngọc Bội bị lỗi: Từ sau bảo trì ngày 14/01 đến ngày 17/01/2021.

Vo Lam II

Nay xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Chân thành cáo lỗi và mong quý nhân sĩ cảm thông cho những bất tiện nêu trên. Nếu có thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.