Bảo trì đột xuất máy chủ Thúy Yên Môn

20-09-2013

N
hân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm điều chỉnh và bảo dưỡng, nâng cao chất lượng hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì đột xuất máy chủ Thúy Yên Môn vào ngày 20/09/2013. Chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 18h00 - 21h00 ngày 20/09/2013.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào máy chủ Thúy Yên Môn trong thời gian bảo trì.

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang

Bổn Trang chân thành cáo lỗi về sự bất tiện này và mong nhận được sự cảm thông từ quý đồng đạo. Sau khi hoàn tất bảo trì, máy chủ Thúy Yên Môn sẽ hoạt động trở lại bình thường, đồng đạo có thể tiếp tục hành trình bôn tẩu trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,