Bảo trì đột xuất trang nạp thẻ VLTK II

11-05-2011

- Bảo trì đột xuất hệ thống trang https://pay.zing.vn/

Quý nhân sĩ thân mến!

Hiện tại trang https://pay.zing.vn/đang trong quá trình bảo trì để nâng cấp hệ thống, vì vậy đồng đạo sẽ không thể thao tác trên trang nạp thẻ VLTK II. Cụ thể:

  • Thời gian bảo trì:16h50 đến 19h00 ngày 11/05/2011.
  • Ảnh hưởng: Tất cả chức năng trên website https://pay.zing.vn đều không thể sử dụng.
  • Các giao dịch trong game vẫn diễn ra bình thường.

Sau thời gian bảo trì, đồng đạo có thể tiếp tục đăng nhập và sử dụng các dịch vụ như thường lệ, rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện nói trên.