Bảo trì một số chức năng của trang nạp thẻ

29-08-2011

Thân gửi nhân sĩ Võ Lâm Ttruyền Kỳ II!

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho việc thanh toán, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số chức năng trên trang nạp thẻ trực tuyếnpay.zing.vn: Internet Banking, Dịch vụ tiện íchnạp ZingXu qua SMS. Thời gian bảo trì dự kiến:

Từ 00h00 đến 02h00 ngày 30/08/2011

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Như vậy, trong khoảng thời gian bảo trì quý đồng đạo sẽ không thể sử dụng chức năng nói trên từ pay.zing.vn. Rất mong quý đồng đạo cảm thông cho sự bất tiện này.

Riêng các hoạt động nạp ZingXu, đổi ZingXu vẫn diễn ra bình thường.