Bảo trì nâng cấp hệ thống diễn đàn

02-11-2011

Thân gửi quý đồng đạo,

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên, Ban Quản Trị sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG để cập nhật:

  • Cập nhật phiên bản mới.
  • Ra mắt hệ thống tiền mới dành riêng cho diễn đàn.
  • Ra mắt cửa hàng và hệ thống trao đổi các vật phẩm của diễn đàn

Và rất nhiều tính năng cực kỳ hấp dẫn sẽ được ra mắt.

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 10h00 đến 12h30 ngày 02/11/2011

Võ Lâm Truyền Kỳ 2

Trong thời gian bảo trì, thành viên tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn VNG. Sau thời gian bảo trì, diễn đàn sẽ hoạt động trở lại để phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên. Nếu hoàn thành trước thời gian trên chúng tôi sẽ mở lại sớm hơn dự kiến.

Nay thông báo cùng quý đồng đạo,