Bảo trì Nghênh Khách Đường Hà Nội, Đà Nẵng

13-09-2011

Q uý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Bổn Trang xin thông báo về việc bảo trì Nghênh Khách Đường Hà Nội, Đà Nẵng và các trạm TTHTKH miền Bắc, cụ thể như sau:

Địa điểm Thời gian bảo trì Thời gian hoạt động trở lại
Nghênh Khách Đường Đà Nẵng Từ ngày 14/09 đến hết ngày 16/09/2011 08h00 ngày 19/09/2011
Nghênh Khách Đường Hà Nội và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng miền Bắc Ngày 16/09/2011
Trong thời gian này, đường dây nóng 1900 561 558 và trang hỗ trợ trực tuyến vẫn hoạt động bình thường.

Rất mong quý nhân sĩ thông cảm vì sự bất tiện này.

Nay thông báo cùng quý đồng đạo,