Bảo trì Nghênh Khách Đường và các Trạm hỗ trợ khách hàng

08-09-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Nhằm mục đích nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ quý đồng đạo trong thời gian sắp tới, hệ thống hỗ trợ khách hàng sẽ tiến hành bảo trì để nâng cấp, cụ thể như sau:

Nội dung Thời gian nghỉ Thời gian hoạt động trở lại
Nghênh Khách Đường Tp.HCM và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng miền Nam sẽ tạm ngưng hoạt động.09/09/201108h00 ngày 12/09/2011
Tổng đài 1900 561 558 và trang hỗ trợ trực tuyến sẽ tạm ngưng hoạt động.22h00 ngày 08/09/201107h00 ngày 11/09/2011

Sau thời gian hoạt động, quý nhân sĩ có thể tiếp tục truy cập và sử dụng các dịch vụ từ hệ thống hỗ trợ khách hàng. Nay xin thông báo để đồng đạo gần xa được biết.


Lưu ý

Trong ngày 09/09/2011, Nghênh Khách Đường Hà Nội, Đà Nẵng và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng miền Bắc vẫn họat động bình thường.