Bảo trì pay.zing.vn và khuyenmai.zing.vn

15-12-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ quý nhân sĩ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì chức năng nạp thẻ trực tuyến trên trang pay.zing.vn và trang khuyenmai.zing.vn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 01h00 - 03h00 ngày 16/12/2011.
  • Ảnh hưởng: Không thể thao tác tại trang pay.zing.vntrang khuyenmai.zing.vn trong thời gian bảo trì.
  • Lưu ý: Riêng các chức năng khác vẫn diễn ra bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Rất mong quý đồng đạo cảm thông cho sự bất tiện này.