Bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG

05-08-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên, Ban Quản Trị sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG.

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 00h00 - 06h00 ngày 06/08/2011.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
00h00 ngày 06/08: Bảo trì diễn đàn VNG

Trong thời gian bảo trì, các thành viên tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn VNG. Sau thời gian bảo trì, diễn đàn sẽ hoạt động trở lại để phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên.

Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật thông tin kịp thời để việc trao đổi, bàn thảo cùng hảo hữu võ lâm được thuận lợi.