Bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ VLTK II

16-11-2012

T
hân gửi quý đồng đạo,

Vì lý do kỹ thuật nên tất cả máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ bảo trì đột xuất từ 10h30 đến 11h15 ngày 16/11/2012. Chân thành cáo lỗi đến toàn thể quý đồng đạo về sự gián đoạn này, rất mong quý đồng đạo thông cảm. Ngay khi hoàn tất tiến trình bảo trì, hệ thống máy chủ sẽ hoạt động trở lại bình thường để phục vụ hành trình bôn tẩu của quý đồng đạo.

Võ Lâm II

Đồng thời, tính năng Lôi đài sẽ tạm đóng để xử lý triệt để các lỗi phát sinh. Thời gian mở lại sẽ được Bổn Trang thông báo sau trên trang chủ. Một lần nữa, Bổn Trang xin cáo lỗi toàn thể quý đồng đạo.

Nay kính báo,