Bảo trì trận 19h00 & 20h00 chiến trường Tống Liêu

23-02-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Nhằm kiểm tra và hoàn thiện tính năng, từ ngày 23/02/2014, chiến trường Tống Liêu sẽ bảo trì các trận 19h00 & 20h00 mỗi ngày. Liên quan đến sự gián đoạn này, Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ gần xa. Thời gian mở lại chiến trường Tống Liêu vào lúc 19h00 & 20h00 sẽ được thông báo sau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc nhân sĩ ngày mới tốt lành và nhiều may mắn.