Bắt đầu đăng ký chuyển server đến Quang Ưng

27-06-2011

- Hôm nay - 27/06: Chính thức đăng ký chuyển server đến Quang Ưng

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến máy chủ mới Quang Ưng, Bổn Trang xin thông báo lại như sau:

  • Hôm nay - ngày 27/06/2011, quý nhân sĩ tại các máy chủ khác có thể đăng ký chuyển server vào Quang Ưng và ngày 01/07/2011, chính thức tiến hành đợt chuyển server đầu tiên.
  • Trong khoảng thời gian từ 24/06 - 30/07, tất cả các nhân vật có Quân Công trên 80.000, sau khi chuyển đến Quang Ưng sẽ quay trở về mức 80.000 Quân Công (áp dụng cho cả hai trường hợp: chuyển server tự do và chuyển server có đảm bảo Quân Công).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vui lòng đọc lưu ý trong quá trình chuyển server tại đây.

Để tham gia Truy Công Lãnh Thưởng tại Quang Ưng, quý nhân sĩ có thể theo dõi chi tiết hoạt động tại bài viết: Chinh phục Quang Ưng - Lãnh thưởng tưng bừng.