Bát Nhã Chứng Thư: Điều chỉnh phần thưởng

03-12-2012

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Giang hồ loạn lạc, thảo khấu lục lâm hoành hành khắp nơi. Trước tình cảnh đó, Võ Lâm Sứ Giả quyết định sẽ ra tay hỗ trợ các hào kiệt võ lâm trên bước đường hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp bách tính vô tội. Theo đó, kể từ sau bảo trì ngày 05/12/2012, phần thưởng nộp Bát Nhã Chứng Thư sẽ được điều chỉnh mới. Thông tin cụ thể như sau:

Phần thưởng khi nộp thành công 01 Bát Nhã Chứng Thư

Phần thưởng khi nộp thành công 01 Bát Nhã Chứng Thư
Ngẫu nhiên nhận số điểm tích lũy như bên cạnh 1 điểm
2 điểm
3 điểm
4 điểm
Ngẫu nhiên nhận số điểm kinh nghiệm như bên cạnh 600.000
700.000
800.000

Phần thưởng khi nộp thành công Bát Nhã Chứng Thư thứ 16

Phần thưởng nộp Bát Nhã Chứng Thư thứ 16Hạn sử dụng
4 Trái Cây ngẫu nhiên -
30 Vàng-
1 Hạt Giống7 ngày
1 Cây Bát Nhã Nhỏ7 ngày
1 Cây Bát Nhã Lớn7 ngày
1 Cây Tứ Linh7 ngày
1.000.000 điểm kinh nghiệm -

Phần thưởng điểm tích lũy Bát Nhã Chứng Thư

Tích lũyPhần thưởngHạn sử dụng
25002 Mật Tịch Sư Môn Cao Cấp 70 (theo hệ phái )-
50006 Nhân Sâm Vạn Năm-
750100 Trái Cây ngẫu nhiên-
1.00001 Thiên Thạch Linh Thạch30 ngày
1.25006 Nhân Sâm Vạn Năm-
1.50002 Hòa Thị Bích7 ngày
1.750100 Trái Cây ngẫu nhiên-
2.00006 Nhân Sâm Vạn Năm-
2.25001 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch30 ngày
2.50002 Thiên Cang Lệnh-
2.75006 Nhân Sâm Vạn Năm-
3.00001 Đại Định Hồn30 ngày
3.25002 Thiên Môn Kim Lệnh-
3.50006 Nhân Sâm Vạn Năm-
3.75001 Lăng Ba Vi Bộ-
4.00001 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch30 ngày
4.250100 Trái Cây ngẫu nhiên-
4.50001 Chuyển Sinh Đơn30 ngày
4.75001 Thiên Thạch Linh Thạch30 ngày
5.00002 Hòa Thị Bích7 ngày
5.25006 Nhân Sâm Vạn Năm-
5.50001 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch30 ngày
5.75001 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch30 ngày
6.00001 Lăng Ba Vi Bộ (toàn tập)-
6.250100 Trái Cây ngẫu nhiên-
6.50002 Hòa Thị Bích7 ngày
6.75006 Nhân Sâm Vạn Năm-
7.00001 Chuyển Sinh Đơn30 ngày
7.25002 Thiên Môn Kim Lệnh-
7.50018 Nhân Sâm Vạn Năm-

Lưu ý

  • Phần thưởng nhận được khi nộp thành công Bát Nhã Chứng Thư thứ 16 và phần thưởng từ điểm tích lũy Bát Nhã Chứng Thư đều có thể giao dịch được.
  • Điểm tích lũy Bát Nhã Chứng Thư sẽ được tính lại từ đầu sau bảo trì ngày 05/12/2012.

Nay xin thông báo đến quý nhân sĩ võ lâm gần xa. Thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các phần thưởng hấp dẫn của hoạt động nộp Bát Nhã Chứng Thư.