Bổ sung 04 công cụ mới của Tài Nguyên Chiến

24-09-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Nhằm hỗ trợ đồng đạo một cách tốt nhất trên con đường bôn tẩu cũng như để hoàn thiện tính năng Tài Nguyên Chiến, Bổn Trang quyết định bổ sung 04 công cụ hữu ích liên quan đến tính năng này kể từ sau bảo trì ngày 27/09/2012. Cụ thể như sau:

NPC và các công cụ mới liên quanGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hoàng Trí Thương Nhân

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cuốc Thần Nông
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bàn Cổ Phủ

Mua các công cụ mới tại NPC Hoàng Trí Thương Nhân (168/186 tại bản đồ Thiên Môn Trận), giá 15 Xu vật phẩm/cái.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lôi Thần Đao
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cuốc Cộng Công

Thân chúc đồng đạo có thêm nhiều niềm vui mới cùng tính năng Tài Nguyên Chiến của VLTK II.

Nay kính báo,