Bổ sung điều khoản sử dụng tài khoản game

28-11-2011

Kính gửi quý nhân sĩ VLTK II!

Hiện nay, các sản phẩm do công ty VNG phát hành có rất nhiều tài khoản được khởi tạo nhưng không được đăng nhập và sử dụng, điều này đã làm tổn hao khá nhiều tài nguyên và đặc biệt làm môi trường sản phẩm trở nên mất cân bằng. Chính vì vậy, công ty VNG quyết định đưa thêm điều khoản liên quan trực tiếp đến việc sử dụng tài khoản game để đảm bảo quyền lợi chung cho nhân sĩ cũng như xây dựng môi trường Võ Lâm Truyền Kỳ II ngày càng trong sạch hơn.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Công việc tiến hành cụ thể như sau:

  • Bổ sung thêm quy định về việc sử dụng tài khoản game: Công ty VNG có quyền xóa các tài khoản game nếu trong thời hạn 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng mà tài khoản không được sử dụng để đăng nhập vào trò chơi.
  • Xóa bỏ các tài khoản thuộc trường hợp nói trên: Thời gian tiến hành xóa các tài khoản thuộc trường hợp nói trên sẽ được công ty VNG thông báo tại trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II.

VNG trân trọng thông báo!