Cách đổi trang bị Sư môn tím - cấp 9

19-05-2011

- Ra mắt cách thức đổi trang bị Sư môn tím cấp 9

Quý nhân sĩ thân mến!

Trang bị Sư môn chính là niềm tự hào về môn phái mà các nhân vật võ lâm đã chọn. Ngoài việc mang đến vẻ đẹp bên ngoài khi nhân vật mặc vào người thì trang bị Sư môn còn có những chỉ số thuộc tính hỗ trợ đồng đạo khi hành tẩu.

Và sau đây, Bổn Trang xin giới thiệu đến đồng đạo cách thức để có được trang bị Sư môn tím cấp 9.

Thời gian

Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 20/05/2011.

NPC liên quan

NPC Ghi chú

Học trò thợ rèn Lưu

  • Vị trí: Tương Dương (176/182)
  • Chức năng: Đổi trang bị Sư môn tím.

Công thức

Đổi Nguyên liệu ghép
Nón999 Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh + 2 Nữ Oa Tinh Thạch + 2.000 Vàng + 2.000 điểm Sư môn
Áo999 Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh + 2 Nữ Oa Tinh Thạch + 2.000 Vàng + 2.000 điểm Sư môn
Quần999 Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh + 2 Nữ Oa Tinh Thạch + 2.000 Vàng + 2.000 điểm Sư môn
Trang sức 1999 Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh + 2 Nữ Oa Tinh Thạch + 2.000 Vàng + 2.000 điểm Sư môn
Trang sức 2999 Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh + 2 Nữ Oa Tinh Thạch + 2.000 Vàng + 2.000 điểm Sư môn

Lưu ý

  • Cần 10.000 điểm Sư môn mới có thể trang bị Sư môn tím cấp 9.
  • Trang bị đổi thành công: Không thể giao dịch, không thể bày bán, không thể vứt đi, có thể bán cửa hàng.
  • Trang bị đổi thành công theo đúng kiểu hình và hệ phái của nhân vật đem vào nâng cấp.

Một số hình ảnh minh họa

Trang bị Sư môn tím cấp 9 - Nga My Phật Gia


Trang bị Sư môn tím cấp 9 - Cái Bang Tịnh Y


Trang bị Sư môn tím cấp 9 - Võ Đang Đạo Gia

Thân chúc quý nhân sĩ sẽ có những trang bị Sư môn như ý muốn.