Cách thức tham gia Vượt Ải Địa Huyền Cung

12-08-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Vô cùng nguy hiểm nhưng cũng không kém phần thu hút, thông tin về tính năng Vượt Ải Địa Huyền Cung tại bản tin trước đã tạo nên nhiều chấn động trên toàn cõi giang hồ. Tính đến thời điểm hiện tại, đông đảo hào kiệt tứ phương đã sẵn sàng chinh phục thử thách mới, chỉ còn đợi hiệu lệnh xuất phát là xông thẳng vào sơn môn Địa Huyền Cung.

Tiếp theo đây, Bổn Trang xin gửi đến đồng đạo thông tin chi tiết về tính năng Vượt Ải Địa Huyền Cung, để chư vị kịp thời chuẩn bị trước giờ chinh phạt.

Tham gia | Phần thưởng

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 14/08/2013.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật phải cấp 80 trở lên.
  • Tổ đội phải có từ 04 - 08 thành viên.
  • Phải có ít nhất 03 hệ phái khác nhau trong tổ đội.

NPC liên quan

Hình ảnh Tính chất
Phong Thần
Côn Lôn Phái Vân Hi Hòa
 • Vị trí: Phượng Tường (221/193).
 • Chức năng:
  • Giới thiệu Địa Huyền Cung.
  • Ta muốn vượt ải Địa Huyền Cung.

Tham gia vượt ải

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 01: Đội trưởng tiến hành đối thoại với NPC Côn Lôn Phái Vân Hi Hòa để tham gia vượt ải.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 02: Tổ đội được đưa đến Địa Huyền Cung. Đội trưởng đối thoại với NPC Lâu La Thám Tử và chọn 01 trong 02 dòng sau:
  • Nếu chọn dòng 01: "Tặng ngươi 05 Thông Thiên Lệnh, đưa ta đi đại điện", đồng đạo sẽ chinh phục ải thu phí (04 ải).
  • Nếu chọn dòng 02: "Có mắt không tròng, tiếp chiêu đây", đồng đạo sẽ chinh phục ải miễn phí.
Ải miễn phí
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 01: Sau khi chọn "Có mắt không tròng, tiếp chiêu dây", đồng đạo sẽ chinh phục ải miễn phí. Đồng thời, hệ thống sẽ thông báo Thiên Âm Pháp Sư xuất hiện.
 • Sau khi thành công tiêu diệt quái vật, đội trưởng mở rương Thiên Âm để nhận phần thưởng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 02: Đối thoại với NPC Nga My Liễu Hiên chọn dòng: "Ta đợi người đến cứu để tiếp tục vượt ải".
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 03: Đầu Sỏ Ngục Tốt Thiên Âm xuất hiện, đồng đạo tiêu diệt hắn để mở rương Thiên Âm và nhận thưởng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 04: Tiếp tục đối thoại với NPC Nga My Liễu Hiên để vượt ải.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 05: Tổ đội được đưa đến Hậu Điện Địa Huyền Cung, đội trưởng đối thoại với Cung Chủ Địa Huyền Cung để tiến hành chiến đấu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 06: Sau khi tiêu diệt Cung Chủ Địa Huyền Cung, đội trưởng tiếp tục đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra.
  • Chọn "Truy tìm chủ mưu" để tiếp tục vượt ải thu phí.
  • Chọn "Hôm nay đến đây thôi" để rời khỏi Địa Huyền Cung.
Ải thu phí
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 01: Để tham gia Vượt Ải Địa Huyền Cung (thu phí), đội trưởng có thể:
  • Đội trưởng đối thoại với NPC Thám Tử Lâu La, chọn: "Tặng 05 Thông Thiên Lệnh, đưa ta đi Đại Điện" (tiêu hao 05 Thông Thiên Lệnh).
  • Hoặc sau khi thành công vượt ải miễn phí, đội trưởng đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra, chọn: "Truy tìm chủ mưu" (tiêu hao 02 Thông Thiên Lệnh).
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 02: Thiên Âm Sát Thủ Tinh Anh xuất hiện, tiêu diệt hắn để tiếp tục vượt ải.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 03: Đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để vào bên trong Địa Huyền Cung.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 04: Tiêu diệt Bạch Kỳ Tinh Anh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 05: Tiếp tục đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để khiêu chiến với Bạch Kỳ Chủ Bạch Lăng Tiêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 06: Đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để khiêu chiến với Hoàng Kỳ Chủ Hoàng Siêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 07: Tiêu diệt Hoàng Kỳ Chủ Hoàng Siêu và hoàn thành vượt ải.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 08: Đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để rời khỏi Địa Huyền Cung.

Phần thưởng

Ngoài phần thưởng điểm kinh nghiệm, khi mở rương Thiên Âm, đồng đạo sẽ có cơ hội nhận được 01 trong các phần thưởng sau:

Bảng phần thưởng
Băng Tinh Thạch Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(linh hoạt, gân cốt)
Bí Ngân Chùy Túi Tiền
Bí Ngân Toản Tẩy Tâm Thạch (cấp 01)
Tẩy Tâm Thạch Khoáng Luyện Lô Thiết (cấp 01)
Luyện Lô Thiết Khoáng Tẩy Tâm Thạch (cấp 02)
Võ Lâm Báo Mới Luyện Lô Thiết (cấp 02)
Thánh Vật Sư Môn Tẩy Tâm Thạch (cấp 03)
Tiểu Truyền Công Đơn Luyện Lô Thiết (cấp 03)
Mảnh Tu Chân Ngẫu nhiên trang bị Kim Xà (01 - 03 sao)
Linh Thạch Nguyên Thạch (cấp 01)Tụ Linh Hoàn
Linh Thạch Nguyên Thạch (cấp 02)Đại Tụ Linh Hoàn
Linh Thạch Nguyên Thạch (cấp 03)Tụ Linh Tiên Đơn
Linh Thạch Nguyên Thạch (cấp 04)Ma Đao Thạch (cấp 01)
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Ma Đao Thạch (cấp 02)
Sinh Sinh Tạo Hóa Tán Ma Đao Thạch (cấp 03)
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn Cường Hóa Quyển (cấp 12)
Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn Cường Hóa Quyển (cấp 13)
Ngũ Hoa Tụ Nguyên Tán (sức mạnh)Cường Hóa Quyển (cấp 14)
Ngũ Hoa Tụ Nguyên Tán (nội công)Cường Hóa Quyển(cấp 15)
Ngũ Hoa Tụ Nguyên Tán (gân cốt)Linh Thạch Nguyên Thạch (cấp 05)
Ngũ Hoa Tụ Nguyên Tán (thân pháp)Linh Thạch Nguyên Thạch (cấp 06)
Ngũ Hoa Tụ Nguyên Tán (linh hoạt)Linh Thạch Nguyên Thạch (cấp 07)
Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(sức mạnh, gân cốt)
Quân Công Chương
Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(sức mạnh, thân pháp)
Quân Công Đại
Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(sức mạnh, linh hoạt)
Quân Công Huy Hoàng
Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(sức mạnh, nội công)
Mảnh Thiên Thạch
Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(nội công, gân cốt)
Thiên Thạch
Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(nội công, thân pháp)
Thiên Thạch Tinh Thạch
Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(nội công, linh hoạt)
01 Thiên Môn Kim Lệnh
Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(thân pháp, gân cốt)
02 Thiên Môn Kim Lệnh
Thất Hoa Tụ Nguyên Tán
(thân pháp, linh hoạt)
04 Thiên Môn Kim Lệnh
 • Lưu ý:
  • Sau khi hoàn thành một ải, đội trưởng phải mở rương Thiên Âm mới có thể chinh phục ải tiếp theo.
  • Mở rương Thiên Âm Thánh Vật cần 02 Thông Thiên Lệnh.
  • Mở rương Thiên Âm Tinh Lực cần 20 điểm Tinh lực.

Thân chúc quý đồng đạo sẽ thành công chinh phục tính năng Vượt Ải Địa Huyền Cung và nhận được những phần thưởng quý giá.

Nay kính báo,