Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Tướng Quân

20-08-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Sau nhiều ngày nhọc công tìm hiểu, nghiên cứu hàng trăm loại nguyên liệu trên khắp nẻo giang hồ, NPC Học trò Thợ rèn Lưu đã tìm ra công thức nâng cấp các trang bị Tướng Quân, Thiên Chi và Ngự Long thành trang bị Thương Ưng đầy mạnh mẽ. Chẳng những rút ngắn được thời gian mà còn hạn chế tối đa sai sót trong quá trình nâng cấp. Tỷ lệ thành công luôn ở mức 100%.

Tiếp theo đây, thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi công thức nâng cấp trang bị Tướng Quân mới để biết thêm chi tiết.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm II
Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

Bỏ 02 dòng chọn:

 • Nâng cấp trang bị Tướng Quân thành Thiên Chi Tướng Quân (100%).
 • Nâng cấp trang bị Thiên Chi Tướng Quân thành Ngự Long Tướng Quân tỷ lệ (100%).

Bổ sung dòng chọn:

 • Nâng cấp Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.
 • Nâng cấp Thiên Chi Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.
 • Nâng cấp Ngự Long Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.

Lưu ý:

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công: 100%.
 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.

Công thức nâng cấp

Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân
Trang bị cần nâng cấpNguyên liệuThành phẩm
Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +7 trở lên
 • 08 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
 • 03 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 60 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 6.000 Vàng
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +0
Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +0
Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +0
Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
 • 08 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
 • 03 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 60 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 8.000 Vàng
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh KỳThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ
Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh PhùThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù
Thiên Chi Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân
Trang bị cần nâng cấpNguyên liệuThành phẩm
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +7 trở lên
 • 07 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
 • 03 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 50 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 3.000 Vàng
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +0
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +0
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
 • 08 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
 • 03 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 70 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 4.000 Vàng
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh KỳThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh PhùThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù
Ngự Long Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân
Trang bị cần nâng cấpNguyên liệuThành phẩm
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +7 trở lên
 • 06 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
 • 03 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 40 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 3.000 Vàng
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +0
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +0
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
 • 06 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
 • 03 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 60 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 4.000 Vàng
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh KỳThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh PhùThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù

Nay Bổn Trang thông báo để chư vị đồng đạo gần xa kịp thời nắm rõ, thân chúc chư vị gặp nhiều may mắn trên đường phiêu lưu thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.