Cập nhật hấp dẫn phần thưởng Đại Chiến Tuyết Cầu

19-12-2018

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để hâm nóng bầu không khí mừng đón Giáng Sinh đang đến, sự kiện Đại Chiến Tuyết Cầu sẽ cập nhật, tăng thêm nhiều phần thưởng quý hiếm như Ngự Kiếm Tử Ngọc Trường Phong vĩnh viễn, Quân Công Huy Hoàng, Kinh Mạch Ngân Nhân...

Thời gian

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 20/12/2018.
  • Nội dung cập nhật: Tăng phần thưởng diệt quái, Boss sự kiện Đại Chiến Tuyết Cầu.

Phần thưởng cập nhật mới

Tiêu diệt Tiểu Tuyết Quái, Đại Tuyết Quái

Nhân sĩ tiêu diệt Tiểu Tuyết Quái và Đại Tuyết Quái sẽ nhận được:

  • Tiểu Tuyết Quái: 100.000 kinh nghiệm.
  • Đại Tuyết Quái: 200.000 kinh nghiệm
  • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Đồng Tế Chi Nguyện (khóa)Độc Giác Thú (7 ngày, không khóa)
5 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)Đá Quý cấp 1
Kinh Mạch Đồng Nhân (khóa)Đá Quý cấp 2
Kim Xà cấp 4 ngẫu nhiên (khóa)Đá Quý cấp 3
Thiết tinh cấp 1Phiếu Đổi Ngoại Trang
Thiết tinh cấp 2Quân Công Chương
(7 ngày, không khóa)
Thiết tinh cấp 3Quân Công Đại
(7 ngày, không khóa)
Thiết tinh cấp 4Quân Công Huy Hoàng
(7 ngày, không khóa)
Huân Chương Anh HùngKim Mạch Ngân Nhân
(7 ngày, không khóa)
Đôn Hoàng Huyền Tinh
(không khóa)
Ma Thần Cốt Chung
(7 ngày, không khóa)
Đôn Hoàng Hổ Phách
(không khóa)
Diều Giấy Bướm Lam
(7 ngày, không khóa)
Đôn Hoàng Huyền Thiết
(không khóa)
Băng Điểu
(7 ngày, không khóa)
Đôn Hoàng Mã Não
(không khóa)
Đạp Sa Hành
(7 ngày, không khóa)
Sách Đồng Hành cấp 4 ngẫu nhiên
(không khóa)
Tu Chân Yếu Quyết
(khóa)
Tiêu diệt Thiên Sơn Tuyết Yêu

Nhân sĩ tiêu diệt Thiên Sơn Tuyết Yêu sẽ nhận được:

  • 10.000.000 kinh nghiệm.
  • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Hào Hiệp Đầu (khóa)Mai Tiêu Tuyết (7 ngày, không khóa)
Hào Hiệp Y (khóa)Hộc Châu (7 ngày, không khóa)
Hào Hiệp Trang (khóa)Túy Phách (7 ngày, không khóa)
Sách Đồng Hành cấp 4 ngẫu nhiên
(không khóa)
Xe Tuần Lộc Lục (7 ngày, không khóa)
Thái Nhất Đồng Quyển (khóa)Tuần Lộc (7 ngày, không khóa)
Thái Nhất Thiết Quyển
(khóa)
Túi Giáng Sinh Đựng Đầy
(7 ngày, không khóa)
Phiếu Đổi Ngoại TrangBăng Điểu (7 ngày, không khóa)
Đại Tuyết Cầu (khóa, 7 ngày)Diều Giấy Bướm Lam (7 ngày, không khóa)
Trung Tuyết Cầu
(khóa, 7 ngày)
Ngự kiếm Tử Ngọc Trường Phong
(không khóa, vĩnh viễn)

Vo Lam II

Ngự Kiếm Tử Ngọc Trường Phong