Cập nhật khủng Nữ Oa Bảo Hạp, Ngôi Sao May Mắn

14-09-2018

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến

Từ ngày 11/09/2018, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật phần thưởng Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn. Sử dụng mỗi ngày nhân vật có thể nhận được hàng tỷ điểm kinh nghiệm, hàng vạn công trạng, danh vọng, sư môn, Quân Công Huy Hoàng... cùng nhiều phần thưởng quý giá khác.

Thời gian cập nhật

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 11/09/2018.
 • Điều kiện sử dụng vật phẩm:
  • Nữ Oa Bảo Hạp: Nhân vật cấp 73 trở lên.
  • Ngôi Sao May Mắn: Nhân vật cấp 10 trở lên.

Ngôi Sao May Mắn

Nguồn gốc: Ngự Các (Lạc Viên - Trang 2)

Giá bán: 21 Xu

Mỗi ngày nhân vật được dùng tối đa 16 Ngôi Sao May Mắn.

Tổng phần thưởng khi sử dụng 16 Ngôi Sao May Mắn trong ngày lên đến:

 • 1.200.000.000 kinh nghiệm.
 • 16.000 điểm công trạng.
 • 6.200 điểm Chân Khí.
 • Và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác. Chi tiết xem bên dưới.

Sử dụng 01 Ngôi Sao May Mắn sẽ nhận được:

 • 200 điểm Chân Khí.
 • 1.000 điểm công trạng.
 • Và điểm kinh nghiệm tương ứng với lần sử dụng Ngôi Sao May Mắn như bảng dưới.
Số lần sử dụng
Ngôi Sao May Mắn
Thời điểmĐiểm kinh nghiệm nhận được
Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6Giây thứ 1512.000.000
Giây thứ 3012.000.000
Giây thứ 4512.000.000
Giây thứ 6012.000.000
Lần 7, 8, 9, 10, 11, 12Giây thứ 1514.000.000
Giây thứ 3014.000.000
Giây thứ 4514.000.000
Giây thứ 6014.000.000
Lần 13, 14, 15Giây thứ 1518.000.000
Giây thứ 3018.000.000
Giây thứ 4518.000.000
Giây thứ 6018.000.000
Lần 16Giây thứ 1540.000.000
Giây thứ 3040.000.000
Giây thứ 4540.000.000
Giây thứ 6040.000.000

Phần thưởng sử dụng Ngôi Sao May Mắn thứ 16 trong ngày:

 • 3.000 điểm Chân Khí.
 • 200.000.000 kinh nghiệm.
 • 60 phút Bạch Cầu Hoàn.
 • 60 phút Tam Thanh Hoàn.
 • 60 phút Lục Thần Hoàn.
 • 60 phút Tụ Linh Hoàn.
 • 32 vàng.
 • 75 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 30 điểm Linh Lực Bạn Đồng Hành.
 • 400 điểm danh vọng.
 • 400 điểm sư môn.
 • Ngẫu nhiên 1 Quân Công Chương, Quân Công Đại hoặc Quân Công Huy Hoàng (có thể giao dịch, hạn sử dụng 15 ngày)

Nữ Oa Bảo Hạp

Nguồn gốc: Ngự Các (Lạc Viên - Trang 2)

Giá bán: 2 Xu.

Mỗi ngày nhân vật chỉ được dùng tối đa 100 Nữ Oa Bảo Hạp.

Tổng phần thưởng khi sử dụng 100 Nữ Oa Bảo Hạp trong ngày lên đến:

 • 650.000.000 kinh nghiệm.
 • 9.000 điểm công trạng.
 • 5.000 điểm Chân Khí.
 • Và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác. Chi tiết xem bên dưới.

Phần thưởng sử dụng 01 Nữ Oa Bảo Hạp:

 • 5.000.000 kinh nghiệm.
 • 30 điểm Chân Khí.
 • 90 điểm công trạng.

Phần thưởng sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp thứ 100 trong ngày:

 • 2.000 điểm Chân Khí.
 • 150.000.000 kinh nghiệm.
 • 60 phút Bạch Cầu Hoàn.
 • 60 phút Tam Thanh Hoàn.
 • 60 phút Lục Thần Hoàn.
 • 60 phút Tụ Linh Hoàn.
 • 16 vàng.
 • 50 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 20 điểm Linh Lực Bạn Đồng Hành.
 • 300 danh vọng.
 • 300 sư môn.
 • Ngẫu nhiên 1 Quân Công Chương, Quân Công Đại hoặc Quân Công Huy Hoàng (có thể giao dịch, hạn sử dụng 15 ngày)

 

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có thắc mắc, quý nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.