Cập nhật Kỳ Trân Các vào ngày 20/06

19-06-2014

Kể từ sau bảo trì ngày 20/06/2014, bên cạnh việc đổi mới toàn bộ phần thưởng của các tính năng - phó bản, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiếp tục điều chỉnh một số vật phẩm tại Kỳ Trân Các để phù hợp với tình hình thực tại của trò chơi. Chi tiết:

Kỳ Trân CácVật phẩmGiáNơi bán
Giảm giáQuân Công huy hoàng
600 XuQuân Cơ
Bán mớiThẻ Song Tử400 XuLạc Viên
Bao Thiên Kiêu Lệnh Nhỏ200 Xu
Bao Thiên Kiêu Lệnh Lớn1.000 Xu
Tạm ngưng bánBao Tụ Nghĩa Lệnh Nhỏ----
Bao Tụ Nghĩa Lệnh Lớn
Bao Thông Thiên Lệnh Nhỏ
Bao Thông Thiên Lệnh Lớn

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc vui vẻ và hào hứng bên bằng hữu trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.