Cập nhật mới cho chương trình IP Bonus

15-09-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Một cập nhật mới mà Bổn Trang muốn gửi đến quý nhân sĩ VLTK II đó là những thông tin mới nhất về chương trình IP Bonus cho Phòng Máy Thân Thiện. Sau đây là nội dung chi tiết, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi:

Thời gian

Bắt đầu: Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 16/09/2011.

Nội dung cập nhật

Nhiệm vụ Võ Lâm Sứ Giả
Hoàn thành Nhận điểm kinh nghiệm
Mỗi nhiệm vụ cá nhân1.500.000
Mỗi nhiệm vụ tổ đội1.500.000
Hoạt động trồng Hạt Giống, Bát Nhã nhỏ
Trồng thành công Nhận thêm điểm kinh nghiệm
Hạt Giống từ 1 đến 6100.000
Hạt Giống từ 7 đến 12150.000
Hạt Giống từ 13 đến 24250.000
Bát Nhã nhỏ từ 1 đến 3100.000
Bát Nhã nhỏ từ 4 đến 8150.000
Bát Nhã nhỏ từ 9 đến 16 250.000

Lưu ý

  • Quý nhân sĩ vui lòng lưu ý: Chỉ nhận thêm kinh nghiệm cho chương trình IP Bonus, các phần thưởng, vật phẩm sau khi trồng thành công mỗi loại cây không thay đổi.
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các phòng máy có cài phần mềm CSM.