Cập nhật mới hình ảnh Tiêu Dao Ngọc

02-12-2013

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Kể từ ngày 03/12/2013, vật phẩm Tiêu Dao Ngọc, Bao Tiêu Dao Ngọc và Túi Tiêu Dao Ngọc sẽ được cập nhật hình ảnh hiển thị mới. Chi tiết như sau:

Hình ảnh cũHình ảnh mới
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ gần xa kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn khi sử dụng Tiêu Dao Ngọc tham gia sự kiện Tầm Ngọc Kính Sư.