Cập nhật mới nhất của Thần Tài Bảo Rương

09-02-2012

T rong lần cập nhật ngày 03/02/2012 cũng đã phần nào mang thêm sự thu hút của Thần Tài Bảo Rương thì trong lần cập nhật này - từ sau bảo trì ngày 10/02/2012, Bổn Trang sẽ mang đến một bất ngờ nhỏ như sau:

  • Công thức ghép Mộc Rương lên Tàng Rương được thay đổi: 25 Mộc Rương + 20 Xu vật phẩm = 1 Tàng Rương.
  • Tất cả các nhân vật đều có thể mua được Mộc Rương và Tàng Rương.
  • Nếu trước đây đồng đạo mua Tàng Rương với giá 66 Xu, 150 Xu và 400 Xu thì từ nay trở đi chỉ còn 66 Xu, 135 Xu và 300 Xu. Cụ thể:
Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm II

Bảo Rương Thương Nhân

Vị trí: Thành Đô (215/220), Biện Kinh (172/178), Tuyền Châu (176/185), Dương Châu (209/196), Đại Lý (189/185), Tương Dương (181/185), Phượng Tường (220/195).

Thay đổi giá trị Tàng Rương

  • Số rương mua với giá 66 Xu vật phẩm trong ngày còn lại: **.
  • Số rương mua với giá 135 Xu vật phẩm trong ngày còn lại: **.
  • Số rương mua với giá 300 Xu vật phẩm trong ngày còn lại: **.

Lưu ý:

  • Sau 24h00 mỗi ngày, số lần mua rương sẽ được cập nhật lại từ đầu.
  • Tất cả các nhân vật đều có thể mua được Mộc Rương và Tàng Rương.

Đồng đạo có thể xem thêm chi tiết về toàn bộ tính năng Thần Tài Bảo Rương tại đây và cách thức để có được trang bị Bạch Kim Viêm Đế tại đây.