Cập nhật mới về Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

28-12-2011

Bắc Đẩu Truyền Công Thuật là một tính năng chia sẻ điểm kinh nghiệm với bằng hữu của mình để có những niềm vui bất ngờ trên hành trình bôn tẩu. Trong tuần này - sau bảo trì ngày 31/12/2011, Bổn Trang có những cập nhật mới cho tính năng này như sau:

  • Bổ sung thêm dòng chọn Kích hoạt Truyền Công Thuật đặc biệt tại vật phẩm Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư.
  • Phần thưởng như sau:
Đối tượngKinh nghiệmTiêu hao
Đối tượng luyện công đặc biệt68.000 x số thành viên thỏa điều kiện truyền công10 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
Đối tượng truyền công đặc biệt-238.000 kinh nghiệm + 04 phút Bạch Câu Hoàn

Lưu ý

  • Nhân vật truyền công đặc biệt có thể truyền tối đa 333.200.000 điểm kinh nghiệm trong một ngày.
  • Nhân vật luyện công đặc biệt có thể nhận tối đa 95.200.000 điểm kinh nghiệm trong một ngày.
  • Nhân vật sau khi luyện công vẫn có thể tiếp tục luyện công đặc biệt.
  • Nhân vật truyền công 2 lần.