Cập nhật mới về Bạn Đồng Hành

19-10-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Bạn Đồng Hành hiện đang là một tính năng rất thu hút nhân sĩ võ lâm, có Bạn Đồng Hành, đường bôn tẩu của đồng đạo thêm phần hữu ích. Hiện nay, Bạn Đồng Hành đang ở cấp 4, sắp tới đây, Bổn Trang sẽ cho ra mắt Bạn Đồng Hành cấp 5 với những hoạt động kèm theo hết sức thú vị.

Một trong những cập nhật đầu tiên liên quan đến Bạn Đồng Hành là: Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 21/10/2011, giới hạn điểm Linh Lực của Bạn Đồng Hành cấp 4 sẽ 1.500 (hiện tại đang là 1.200 điểm). Điều này sẽ giúp đồng đạo thuận tiện hơn trong bước đầu chuẩn bị nâng cấp Bạn Đồng Hành cấp 5.

Những thông tin mới nhất về Bạn Đồng Hành sẽ được Bổn Trang cập nhật tại trang chủ VLTK II trong thời gian sớm nhất.