Cập nhật mới về nhiệm vụ Thương Hội

09-11-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Liên quan đến nhiệm vụ Thương Hội, trong tuần này - sau bảo trì thứ Sáu - ngày 11/11/2011, thế giới VLTK II sẽ có những điều chỉnh cụ thể như sau:

Điều kiện tham gia Đẳng cấp Ngân lượng cộng thêm (mới)Ngân lượng cộng thêm (cũ)
  • Điều kiện chung: Cấp 73 trở lên.
  • Những nhân vật tạo trước ngày 11/11/2011, phải có 6.000 điểm Danh vọng và 8.000 điểm Sư môn.
  • Những nhân vật tạo sau ngày 11/11/2011, phải có 3.000 điểm Danh vọng và 4.000 điểm Sư môn.
73 - 7980 70
80 - 891 701 50
90 - 992 55225

Với những cập nhật mới cho nhiệm vụ Thương Hội, Bổn Trang thân chúc quý nhân sĩ vui cùng thế giới VLTK II.