Cập nhật ở NPC Thần Hành Thái Bảo Đới Tông

04-01-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Một trong những cập nhật của tuần này (từ ngày 02/01 đến ngày 08/01/2012), đó là những thông tin liên quan đến NPC Thần Hành Thái Bảo Đới Tông. Sau đây là nội dung chi tiết, thân mời quý nhân sĩ đón xem:

Thời gian

Cập nhật bắt đầu từ sau bảo trì ngày 06/01/2012.

Nội dung cập nhật

  • Mở lại dòng chọn đổi Bao Thiên Thạch Tinh Thạch tại NPC Thần Hành Thái Bảo Đới Tông tại các thành thị.

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

  • Thay đổi số lượng Thiên Cang Lệnh cần để đổi:
    • Ta muốn đổi Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ (cần 01 Thiên Cang Lệnh + 02 Hòa Thị Bích + 99 Vàng).
    • Ta muốn đổi Bao Thiên Thạch Tinh Thạch (cần 05 Thiên Cang Lệnh và 150 Vàng).

Nay xin thông báo đến quý nhân sĩ gần xa, thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng VLTK II.