Cập nhật phần thưởng cho Thần Tài Bảo Rương

02-02-2012

Thần Tài Bảo Rương hiện nay đang là tính năng được đông đảo nhân sĩ võ lâm quan tâm, khi tham gia tính năng này, quý nhân sĩ có cơ hội đến gần hơn với Bạch Kim Viêm Đế - một trong những loại trang bị có giá trị nhất hiện nay. Từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 03/02/2012, Bổn Trang sẽ cập nhật thêm một số phần thưởng của Thần Tài Bảo Rương để đường hành tẩu của đồng đạo thêm nhiều thuận lợi.

  • Ngẫu nhiên nhận 5.000.000 kinh nghiệm khi mở Tàng Rương.
  • Ngẫu nhiên nhận 5.000.000 kinh nghiệm khi mở Kim Rương.
  • Thay vì nhận 1.000.000 kinh nghiệm khi mở Bạch Kim Rương thì từ nay quý nhân sĩ sẽ nhận được 10.000.000 kinh nghiệm.
  • Đặc biệt, khi mở Thần Tài Bảo Rương, quý nhân sĩ có thêm cơ hội ngẫu nhiên nhận 50.000.000 hoặc 100.000.000 kinh nghiệm.

Trong cập nhật lần này, NPC Thương Nhân Bảo Rương sẽ bán Tàng Rương với các giá trị: 66 Xu, 150 Xu và 400 Xu. Cụ thể như sau:

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm II

Bảo Rương Thương Nhân

Vị trí: Thành Đô (215/220), Biện Kinh (172/178), Tuyền Châu (176/185), Dương Châu (209/196), Đại Lý (189/185), Tương Dương (181/185), Phượng Tường (220/195).

Cập nhật thêm chức năng bán Tàng Rương.

  • Số rương mua với giá 66 Xu vật phẩm trong ngày còn lại: **.
  • Số rương mua với giá 150 Xu vật phẩm trong ngày còn lại: **.
  • Số rương mua với giá 400 Xu vật phẩm trong ngày còn lại: **.

Lưu ý:

  • Sau 24h00 mỗi ngày, số lần mua rương sẽ được cập nhật lại từ đầu.
  • Chỉ nhân vật đã thực hiện ít nhất 1 lần chuyển sinh mới có thể mua Tàng Rương.

Với những cập nhật mới này, Bổn Trang tin rằng Thần Tài Bảo Rương sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho đường hành hiệp của đồng đạo võ lâm.

Đồng đạo có thể xem thêm chi tiết về toàn bộ tính năng Thần Tài Bảo Rương tại đây.