Cập nhật phần thưởng Nữ Oa Bảo Hạp, Ngôi Sao May Mắn

02-03-2012

Nhu cầu sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn của đồng đạo ngày càng cao. Để đáp lại những mong muốn của quý đồng đạo và nhằm hỗ trợ tốt hơn, Bổn Trang quyết định điều chỉnh lại phần thưởng mà đồng đạo sẽ nhận được từ hai vật phẩm này. Cụ thể như sau:

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì thứ Bảy - 03/03/2012.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo tại trang chủ.

Nữ Oa Bảo Hạp

 • Mỗi nhân vật được sử dụng tối đa 400 Nữ Oa Bảo Hạp/ ngày.
 • Phần thưởng ở mỗi mốc 100 Nữ Oa Bảo Hạp không thay đổi (01 điểm Linh lực).
 • Sử dụng đến cái thứ 400 sẽ nhận được 01 Phi Yên Thạch (vật phẩm có thể giao dịch – không hạn tồn tại).
 • 01 Nữ Oa Bảo Hạp = 250.000 kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận một trong các phần thưởng dưới đây:
Vật phẩm ngẫu nhiên
3 Vàng
60 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
60 phút ủy thác Tam Thanh Hoàn
60 phút ủy thác Lục Thần Hoàn
60 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
60 phút ủy thác Cường Tam Thanh Hoàn
60 phút ủy thác Cường Lục Thần Hoàn
60 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
60 phút ủy thác Tam Thanh Tiên Đơn
60 phút ủy thác Lục Thần Tiên Đơn
01 Tu Chân Yếu Quyết (hạn sử dụng 15 ngày)
01 Tiểu Nhân Sâm Quả (hạn sử dụng 15 ngày)

Ngôi Sao May Mắn

 • Mỗi nhân vật được sử dụng tối đa 16 Ngôi Sao May Mắn/ ngày.
 • Phần thưởng khi sử dụng thành công 01 Ngôi Sao May Mắn không thay đổi (01 Bát Nhã Chứng Thư).
 • Phần thưởng ở mỗi mốc 8 không thay đổi (01 điểm Linh lực).
 • Sau khi sử dụng thành công ngôi sao may mắn thứ 16 nhận được thêm 01 Phi Yên Thạch.
 • Vật phẩm thưởng khi sử dụng Ngôi Sao May Mắn:
Số lần sử dụngThời điểmPhần thưởng
Lần 1, 2, 3, 4Giây thứ 151.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.250.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn Đồng Hành ở cấp 1)
Lần 5, 6, 7Giây thứ 151.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.500.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn Đồng Hành ở cấp 1)
Lần 8Giây thứ 151.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.750.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn Đồng Hành cấp 1)
1 điểm Linh lực (Bạn Đồng Hành cấp 2 trở lên)

Lưu ý

Phần thưởng từ lần thứ 9 đến 16 tương tự như phần thưởng từ lần thứ 1 đến 8.

Thân chúc quý đồng đạo có những giờ phút thư giãn thú vị cùng vật phẩm Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn.