Cập nhật sau bảo trì sáng nay

12-05-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Như vậy, sau bảo trì sáng nay - ngày 12/05/2012, VLTK II đã có những câp nhật mới, cụ thể như sau:

  • Các dòng chọn của NPC Học trò thợ rèn Lưu đã trở lại bình thường.
  • Những cập nhật mới nhất liên quan đến Võ Lâm Bảo Hạp cũng chính thức đến với nhân sĩ võ lâm, vui lòng xem thông báo tại đây.
  • Thay đổi liên quan đến Thần Tài Bảo Rương cũng đã chính thức được cập nhật, xem chi tiết tại đây.

Võ Lâm II

Nay kính báo để đồng đạo kịp thời cập nhật thông tin.