Cập nhật thời gian thay đổi trang bị khi chiến đấu

20-03-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nhằm giúp quý đồng đạo đạt được hiệu quả cao nhất khi PK, trong thời gian tới đây Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật thời gian thay đổi trang bị khi nhân vật tham gia chiến đấu bắt đầu từ sau bảo trì ngày 22/03/2013, thông tin cụ thể như sau:

Nội dung

  • Khi chiến đấu, giãn cách thời gian thay đổi trang bị giữa 2 lần là 18 giây.
  • Các trang bị sẽ giãn cách thời gian thay đổi giữa 2 lần bao gồm: Vũ khí, Mão, Y phục, Hạ y, các loại Ngọc Bội.

Mô tả chi tiết

  • Tất cả các nhân vật khi tham gia chiến đấu sử dụng kỹ năng chủ động: Giãn cách khi thay đổi trang bị là 18 giây.
  • VLTK II

  • Khi sử dụng các kỹ năng hỗ trợ sẽ không bị giãn cách thay đổi trang bị.

VLTK II

Đoạn phim mô tả chi tiết về thời gian giãn cách khi thay đổi trang bị

Lưu ý

  • Khi nhân vật tham gia chiến đấu, sử dụng các kỹ năng gây sát thương sẽ xuất hiện thời gian thay đổi trang bị 18 giây.
  • Sử dụng các kỹ năng hỗ trợ (không gây ra sát thương), sử dụng dược phẩm, thay đổi mật tịch sẽ không bị giãn cách thời gian thay đổi trang bị.

Ví dụ:

  • Kỹ năng hỗ trợ: Huệ Nhãn, Liên Hoa Tâm Kinh, Phổ Tế Chúng Sinh, Hàm Sa Xạ Ảnh, ... khi sử dụng sẽ không bị giãn cách trang bị.
  • Kỹ năng hỗ trợ của mật tịch: Triêm Y Thập Bát Điệt, Kim Thiền, Tử Hà, ... khi sử dụng sẽ không bị giãn cách trang bị.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể quý đồng đạo gần xa. Thân chúc quý đồng đạo có những giây phút giải trí thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.