Cập nhật Thương Hội và IP Bonus

26-05-2011

- Điều chỉnh, cập nhật nhiệm vụ Thương Hội và chương trình IP Bonus

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm hỗ trợ đường hành tẩu của đồng đạo thêm thuận lợi và gặp nhiều may mắn, nhiệm vụ Thương Hội và chương trình IP Bonus sẽ có những điều chỉnh và cập nhật mới như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 27/05/2011.
 • Kết thúc: Thông báo trên trang chủ vào thời gian sớm nhất.

Chỉnh sửa và cập nhật

Chỉnh sửa nhiệm vụ Thương Hội

Nhân vật hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ bị trừ điểm Danh vọng theo các mức sau:

Cấp độ nhân vậtDanh vọngGhi chú
73 – 79Trừ thêm 1 danh vọng
 • Chỉ trừ điểm Danh vọng từ nhiệm vụ từ 1 - 25. Các nhiệm vụ sau không bị trừ điểm Danh vọng.
80 – 89Trừ thêm 2 danh vọng
Cập nhật IP Bonus
Điều kiệnPhần thưởng

Điều kiện nhận thưởng thứ nhất:

 • Cấp độ 73 trở lên
 • Đã vào môn phái
 • Điểm Danh vọng trên 3.000
 • Điểm Sư môn trên 4.000
 • Ngân lượng: Phần thưởng ngân lượng theo công thức cũ + 2 Bạc/nhiệm vụ.

Cập nhật thêm điều kiện nhận thưởng thứ hai như sau:

 • Cấp độ 80 trở lên
 • Đã vào môn phái
 • Điểm Danh vọng trên 10.000
 • Điểm Sư môn trên 10.000
 • Ngân lượng: Phần thưởng ngân lượng theo công thức cũ + 20 Bạc/nhiệm vụ.

Với những cập nhật như trên, Bổn Trang tin rằng đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm sẽ thuận tiện và gặp nhiều may mắn.