Cập nhật về Đả Thông Kinh Mạch và Tứ Linh Diệt Pháp Trận

27-07-2012

Thân gửi đồng đạo võ lâm,

Nhằm giúp quý đồng đạo có thể dễ dàng hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Đả Thông Kinh MạchTứ Linh Diệt Pháp Trận, Bổn Trang xin gửi đến quý đồng đạo những hỗ trợ đối với hai nhiệm vụ này từ sau bảo trì ngày 28/07/2012, cụ thể như sau:

Điều kiện nhận hỗ trợ

Nhiệm vụ Đả Thông Kinh Mạch
  • Đạt đẳng cấp từ 90 trở lên, đã gia nhập môn phái, có ít nhất một kỹ năng 55.
  • Nhân vật chưa kích hoạt Kinh Mạch cảnh giới Võ Hiền và Võ Tướng.
Nhiệm vụ Tứ Linh Diệt Pháp Trận
  • Các nhân vật vì vài lý do khách quan khiến chưa thể hoàn thành nhiệm vụ này.
  • Nhân vật phải có vật phẩm Diệt Pháp Trận Bàn trong hành trang.

Nội dung

NPC liên quanNội dung
Võ Lâm II

Bắc Đẩu Lão Nhân

Tuyền Châu - 181/183

Bổ sung các dòng chọn sau:

  • Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ Đả Thông Kinh Mạch (tiêu hao 10 Xu vật phẩm).
  • Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh Diệt Pháp Trận (tiêu hao 10 Xu vật phẩm).

Lưu ý:

  • Nhân vật kích hoạt Kinh Mạch bằng việc hỗ trợ vẫn có thể thực hiện chuỗi nhiệm vụ Đả Thông Kinh Mạch theo cách thông thường.

Nay Bổn Trang kính báo để quý đồng đạo kịp thời nắm thông tin. Thân chúc quý đồng đạo đạt được mục tiêu của mình và có những khoảnh khắc thư giãn thú vị cùng VLTK II.