Cập nhật về Ngôi Sao May Mắn và Nữ Oa Bảo Hạp

08-02-2012

Vật phẩm Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn trong thời gian qua đã hỗ trợ quý đồng đạo rất nhiều trên đường hành hiệp. Với những tính năng kỳ diệu cùng các phần thưởng hấp dẫn, 2 vật phẩm này luôn mang đến nhiều niềm vui bất ngờ cho đồng đạo võ lâm.

Để đáp lại sự quan tâm của quý đồng đạo, Bổn Trang quyết định gia tăng số lượng sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn. Cụ thể như sau:

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì thứ Sáu - 10/02/2012.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 12/02/2012.

Nữ Oa Bảo Hạp

  • Tăng số lần sử dụng từ 100 Nữ Oa Bảo Hạp lên 400 Nữ Oa Bảo Hạp/ ngày.
  • Phần thưởng ở mỗi mốc 100 không thay đổi (1 điểm Linh lực).
  • 01 Nữ Oa Bảo Hạp = 250.000 kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận một trong các phần thưởng dưới đây:
Vật phẩm ngẫu nhiên
3 Vàng
60 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
60 phút ủy thác Tam Thanh Hoàn
60 phút ủy thác Lục Thần Hoàn
60 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
60 phút ủy thác Cường Tam Thanh Hoàn
60 phút ủy thác Cường Lục Thần Hoàn
60 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
60 phút ủy thác Tam Thanh Tiên Đơn
60 phút ủy thác Lục Thần Tiên Đơn
01 Tu Chân Yếu Quyết (hạn sử dụng 15 ngày)
01 Tiểu Nhân Sâm Quả (hạn sử dụng 15 ngày)

Ngôi Sao May Mắn

  • Tăng số lần sử dụng từ 24 Ngôi Sao May Mắn lên 48 Ngôi Sao May Mắn/ngày.
  • Phần thưởng ở mỗi mốc 8 không thay đổi (1 điểm Linh lực).
  • Vật phẩm thưởng khi sử dụng Ngôi Sao May Mắn không thay đổi.
Số lần sử dụngThời điểmPhần thưởng
Lần 1, 2, 3, 4Giây thứ 151.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.250.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn Đồng Hành ở cấp 1)
Lần 5, 6, 7Giây thứ 151.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.500.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn Đồng Hành ở cấp 1)
Lần 8Giây thứ 151.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.750.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn Đồng Hành cấp 1)
1 điểm Linh lực (Bạn Đồng Hành cấp 2 trở lên)

Lưu ý

Phần thưởng từ lần thứ 9 đến 16, từ 17 đến 24, từ 25 đến 32, từ 33 đến 40 và từ 41 đến 48 tương tự như phần thưởng từ lần thứ 1 đến 8.

Thân chúc quý đồng đạo có những giờ phút thư giãn thú vị cùng vật phẩm Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn.