Chỉ còn 01 lần duy nhất để chuyển server

26-03-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Theo thông báo về việc tạm đóng hoạt động Chuyển Server VLTK II thì đúng 24h00 ngày 30/03/2012, Bổn Trang sẽ đóng đăng ký chuyển server. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, quý nhân sĩ chỉ còn 01 lần chuyển duy nhất đó là vào ngày 30/03/2012.

Võ Lâm II

Nhanh chân chuyển server trước thời gian tạm đóng đặng ký

Để tham gia bôn tẩu tại vùng đất mình mong muốn, đồng đạo hãy nhanh chân đến với lần chuyển server cuối cùng - 30/03 trước khi hoạt động tạm đóng.