Chỉ số của Thương Ưng Nguyên Soái

29-08-2012

Trong khoảng thời gian gần đây, toàn cõi VLTK II đang xôn xao và hào hứng với việc ra mắt các công thức nâng cấp bộ trang bị Thương Ưng Nguyên Soái cùng các thuộc tính đặc trưng như chống hủy sinh lực, chống giảm kháng, chống giảm nội, ngoại phòng ... cùng các thuộc tính hỗ trợ đồng đội cực tốt. Với việc sở hữu bộ trang bị này, nhân sĩ sẽ trở thành nhân vật trung tâm của các trận đánh lớn. Thân mời quý nhân sĩ cùng tham khảo hình ảnh bộ trang bị Thương Ưng Nguyên Soái cùng các thuộc tính.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hình ảnh Khôi, Bào, Trang trong bộ trang bị Thương Ưng Nguyên Soái

 

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hình ảnh Hổ, Lệnh, Phù, Kỳ trong bộ trang bị Thương Ưng Nguyên Soái

 

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hình ảnh tổng quát khi nhân vật mang trang bị Thương Ưng Nguyên Soái

Thân chúc quý đồng đạo sẽ nhanh chóng sở hữu được các trang bị mong muốn và khẳng định được thanh thế của mình.