Chưa thể tham gia Võ Lâm Bảo Hạp và Thần Tài Bảo Rương

11-05-2012

T heo lịch trình mà Bổn Trang đã thông báo thì sau bảo trì sáng nay các thông tin mới nhất về Võ Lâm Bảo HạpThần Tài Bảo Rương sẽ được cập nhật. Tuy nhiên, đã phát sinh lỗi kỹ thuật nên hai tính năng này sẽ được cập nhật vào một thời gian khác, thông báo cụ thể sẽ được Bổn Trang đăng tải tại trang chủ VLTK II, thân mời đồng đạo đón theo dõi.

Bổn Trang chân thành cáo lỗi về sự bất tiện nói trên, mong nhận được sự thông cảm từ phía đồng đạo võ lâm.